Základné informácie

Fórum pre právnikov je osobitná sekcia na našej web stránke  určená pre právnikov, ktorých klientmi sú žiadatelia o azyl, utečenci a cudzinci v rôznych konaniach v Slovenskej republike,

V tejto sekcii budeme publikovať pravidelné aktuality o zmenách právnej úpravy a o rozhodovacej praxi v oblasti azylu a tiež odborné články.

V tejto sekcii nájdete aj diskusné fórum, ktorého cieľom je podpora odborného diškurzu o jednotlivých čiastkových témach v tejto oblasti, ale aj ako online poradňa pre konzultácie právnikov. 

Fórum pre právnikov sme zriadili ako pomôcku pre právnikov v rámci projektu "Prvá právna pomoc pre azylových právnikov", ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V rámci tohto projektu sme vytvorili viacero dokumentov, ktoré by mali slúžiť ako pomôcky pre prácu azylových právnikov. Okrem toho, Liga za ľudské práva realizovala aj Štúdiu o poskytovaní právnej pomoci v azylových veciach v podmienkach Slovenskej republiky.