Venujte 2%

Milí návštevníci našej webstránky,

ak by ste chceli podporiť aktivity Ligy v oblasti pomoci cudzincom a utečencom, môžete tak urobiť o.i. finančným darom, a to jednou z možností na tejto stránke -  venovať nám 2% z dane v období, kedy podávate daňové priznanie.

Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Svojim rozhodnutím ich len presmerujete na zmysluplný účel - posilnenie práv utečencov a cudzincov na území SR. Darovaním 2% z Vašich daní podporíte aktivity zamerané na pomoc utečencom na Slovensku a integráciu cudzincov, ktorým Slovenská republika udelila ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím v krajine ich pôvodu.

Pokiaľ sa rozhodnete darovať nám 2 % z Vašich daní, údaje, ktoré potrebujete o nás vedieť pre vyplnenie príslušného formulára, sú nasledovné:

    Názov organizácie: Liga za ľudské práva, o.z.
    Adresa/sídlo: Štúrova 3, 81102 Bratislava
    IČO: 31807968
    Právna forma: Občianske združenie
    Číslo účtu: 2626107650/1100 (Tatra banka, a.s.)

    IBAN: SK24 1100 0000 0026 2610 7650

Ak by ste chceli, môžete nás podporiť aj inokedy počas roka, prostredníctvom platobnej brány Ligy, ktorú pre nás zriadila organizácia Centrum pre filantropiu (www.darujme.sk). Náš účet je vedený v Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4100006109/3100

Sme veľmi vďační za akúkoľvek pomoc.

Pre viac otázok nám môžete zavolať na telefónne čísla uvedené na našej stránke vpravo dole.