Rozvíjanie multikultúrnych zručností a právnych vedomostí zamestnancov a budúcich zamestnancov vybraných odvetí štátnej správy

Obsahom projektu je rozvíjanie, prehlbovanie a upevňovanie multikultúrnych zručností a právnych vedomostí z oblasti migrácie a integrácie zamestnancov a budúcich zamestnancov vybraných orgánov verejnej správy.

Cieľovou skupinou projektu sú najmä tí zamestnanci verejnej správy, ktorí sa pri výkone svojej činnosti najčastejšie stretávajú s cudzincami a ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v procese integrácie. Projekt je zameraný aj na budúcich zamestnancov verejnej správy – študentov stredných odborných policajných škôl a Akadémie Policajného zboru, ktorí sa ako príslušníci policajného zboru budú stretávať s cudzincami pri výkone svojej služby. Realizátorom projektu je Liga za ľudské práva a spolupracujúce právničky, ktoré realizujú jednotlivé tréningy.

Projekt  je podporený z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín Solidarita pri riadení migračných tokov.

Dátum: 
01.02.2012 to 31.01.2013