Projekt "Riadenie štátnej hranice a ochrana utečencov"

Od januára 2015 pokračuje Liga za ľudské práva v realizácii projektu „Riadenie štátnych hraníc a ochrana utečencov“  (Border Managment and Protection of Refugees (BMPR), ako implementačný partner Regionálneho úradu UNHCR pre strednú Európu, ktorý tento projekt aj finančne podporil.

Projekt realizuje Liga za ľudské práva už od roku 2006 na bratislavskom letisku, pričom od roku 2007 na celom území Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Liga za ľudské práva vykonáva monitoring v mene UNHCR ako jeho implementačný partner.

Právnici Ligy za ľudské práva monitorujú vstup cudzincov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, na územie Slovenskej republiky a prístup k azylovému konaniu. Monitoring prebieha v priestoroch medzinárodného letiska v Bratislave a v Košiciach, na jednotlivých oddeleniach hraničnej kontroly na Slovensko - Ukrajinskej hranici a v útvaroch policajného zaistenia v Medveďove a v Sečovciach.

Hlavným zámerom projektu je zabezpečenie prístupu na územie a vstupu do azylového konania všetkým žiadateľom o azyl, utečencom a iným osobám v záujme UNHCR a to kdekoľvek a bez ohľadu na spôsob vstupu do krajiny, ktorí si zvolili. Projekt je tiež zameraný na monitorovanie zabezpečenia prístupu cudzincov k azylovému konaniu počas zaistenia a monitorovanie tohto azylového konania, ako aj situácie v súvislosti so zaisťovaním žiadateľov o azyl.


Liga za ľudské práva spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami na Ukrajine, najmä NEEKA, s cieľom cezhraničnej výmeny informácií o osobách v záujme UNHCR na oboch stranách hranice.


V júli 2013 vydalo UNHCR RR Kyjev správu o situácii Ukrajinského azylového systému. Stiahnite si ju tu: http://www.refworld.org/docid/51ee97344.html

Dátum: 
01.01.2015 to 31.12.2015