Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 5

Liga za ľudské práva sa venuje poskytovaniu právnej pomoci a poradenstva štátnym príslušníkom tretích krajín prostredníctvom svojej Poradne pre pobyt a občianstvo už 5 rokov.

Cieľom projektu Právnej poradne pre pobyt, občianstvo a maloletých bez sprievodu je poskytovanie efektívnej a komplexnej právnej pomoci a poradenstva migrantom legálne sa zdržiavajúcim na území Slovenskej republiky. Osobitne je projekt zameraný na starostlivosť o maloletých cudzincov bez sprievodu a na hľadanie trvalých riešení ich situácie. Prostredníctvom projektu chceme nielen podporiť integráciu cudzincov z tretích krajín do slovenskej spoločnosti ale aj identifikovať najväčšie prekážky integrácie a zastupovať záujmy migrantov voči štátnym inštitúciám.

Právnu pomoc cudzincom poskytujeme najmä v otázkach pobytu a získavania štátneho občianstva. V rámci projektu vedieme na našej webstránke aj anonymnú online právnu poradňu, ktorú môžu cudzinci bezplatne využívať na získanie rýchlej informácie, pričom ďalšia právna pomoc sa v prípade potreby poskytuje výlučne individuálnou formou.

Právnu pomoc Vám poskytnú právničky Ligy za ľudské práva:

Zuzana Bargerová: bargerova(at)hrl.sk

Katarína Fajnorová: fajnorova(at)hrl.sk

Zuzana Števulová: stevulova(at)hrl.sk

Kontakty do našej kancelárie nájdete v sekcii "Kontakty", prípadne môžete využiť bezplatnú online právnu poradňu priamo na tejto webstránke.

Od júla 2014 je projekt opätovne podporený z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita pri riadení migračných tokov.

Dátum začatia realizácie projektu: 1.7.2014

Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Solidarita pri riadení migračných tokov 

Dátum: 
01.07.2014 to 30.06.2015