Aktuality

Martina Sukovská: Špecifické prípady v prípade prenasledovania žien a detí

25.2.2015 Odborný článok právničky z Centra právnej pomoci v Košiciach sa zaoberá špecifickými prípadmi prenasledovania, ktorému čelia ženy a deti s dôrazom na dôvody a formy tohto prenasledovania, v dôsledku ktorého sa často ocitajú v zraniteľnejšom... viac

Markéta Vigašová: Zlučovanie rodín cudzincov s doplnkovou ochranou v Slovenskej republike

25.2.2015 Markéta Vigašová sa v odbornom článku venuje zakotveniu práva na zlúčenie rodiny cudzincov s doplnkovou ochranou v medzinárodnom práve, v práve európskej únie, ako i v slovenskej legislatíve a  upozorňije na  problematické ustanovenia súčasnej... viac

Sabína Hodoňová: Mučenie, kruté alebo neľudské zaobchádzanie alebo trest

25.2.2015 Predmetom článku advokátky Sabíny Hodoňovej je analýza vážneho bezprávia v podobe mučenia, krutého alebo neľudského zaobchádzania alebo trestu, pred ktorým má v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení... viac

Stránky