Aktuality

Riešenie migračnej krízy si vyžaduje viac spolupráce; migrantom musíme umožniť legálne cesty do Európy, nielen budovať ploty

23.8.2016 Bratislava, 23.8.2016  - Zástupcovia mimovládnych organizácií a experti z ôsmych európskych krajín sa dnes spolu so zástupcami slovenského Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,... viac

Deti nepatria do väzenia - Spoločný návrh pripomienok k zaisťovaniu detí

8.6.2016 V utorok 7. júna sme zorganizovali spoločné stretnutie pre organizácie venujúce sa starostlivosti o deti, kde sme predstavili našu iniciatívu Deti nepatria do väzenia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Koalície pre detí, Nadácie pre deti... viac

Láska nepozná hranice - informačné stretnutie právnej poradne v Košiciach

19.4.2016   Zajtra 20. apríla od 15:00 do 18:00 hod. organizujeme vo Výmenníku Brigádnická v Košiciach deň bezplatného poradenstva zameraný na pomoc zmiešaným manželstvám. Ak Vaše rodinné vzťahy nepoznajú hranice, radi sa s Vami stretneme a pomôžeme s... viac

Prednáška nórskeho advokáta pre študentov práva a širšiu odbornú verejnosť

13.11.2015 Pozývame vás na prednášku nórskeho advokáta Arilda Humlen "Battle zone between democracy and international obligations", ktorá sa uskutoční 18.11.2015 (streda) o 18:00 hod na Právnickej fakulte UK, v miestnosti Súdna sieň. Arild Humlen sa bude... viac

Najčastejšie otázky o utečeneckej kríze

15.9.2015 Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré dostávame, rozhodli sme sa niektoré naše odpovede zverejniť. Ak by ste mali ďalšie otázky, kontaktujte nás na hrlhrl.sk.  1.) Čo všetko musí utečenec splniť ak chce získať azyl na Slovensku? Koľko žiadostí... viac

Článok z odborného seminára právnikov

27.5.2015 Dňa 15.4.2015 Liga za ľudské práva v spolupráci s Holandským Helsinským výborom organizovala expertné stretnutie právnikov a advokátov na tému obchodovania s ľuďmi. Krátke zhrnutie nájdete v pripojenom článku.

Príbehy žiadateľov o azyl

31.3.2015 Kvalifikovaná právna pomoc môže zmeniť osudy konkrétnych žiadateľov o azyl. Aj prípady, ktoré sa na prvý pohľad zdali vopred prehrané, nakoniec dopadli inak: Ezechiel „Musel som sa rozhodnúť rýchlo. Išlo mi o život a nemal som veľa času.  Doma... viac

Odborný workshop pre azylových právnikov

25.2.2015 27. februára 2015 od 9.00 do 16:00 hod organizuje Liga za ľudské práva v spolupráci a na pôde Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave odborný workshop pre azylových právnikov. Na základe analýzy potrieb právnikov poskytujúcich právnu pomoc... viac

Prezentácia výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní o azyle

25.2.2015 26. februára 2015 o 16:00 hod Vás pozývame na prezentáciu výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní o azyle v podmienkach Slovenskej republiky, ktorú sme realizovali v rámci projektu "Prvá práva pomoc pre azylových právnikov". Viac informácií o... viac

Jarmila Vargová: Súdny prieskum rozhodnutí v konaní o azyle v kontexte dostatočného zistenia skutkového stavu

25.2.2015 Advokátka sa v odbornom článku venuje zisťovaniu podkladov pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní je ťažiskovou činnosťou správneho orgánu, smerujúcou k zisteniu skutočného stavu veci, a to tak, aby nevznikali pochybnosti o náležite zistenom... viac

Stránky