Orgány HRL

Správna rada HRL:

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

JUDr. Miroslava Stará

JUDr. Katarína Fajnorová

 

Štatutárna zástupkyňa (predsedníčka združenia):

JUDr. Zuzana Števulová

 

Členovia združenia:

1. Bohumír Bláha

2. Martin Škamla

3. Miroslava Mittelmannová

4. Zuzana Števulová

5. Miroslava Stará

6. Lucia Vlasáková

7. Linda Göpfertová

8. Katarína Fajnorová

9. Katarína Dubcová

10. Katarína Marinová

11. Zuzana Bargerová

12. Mária Krošláková

13. Martina Šnírerová

14. Helena Tužinská

15. Alexandra Malangone

16. Barbora Meššová

17. Peter Štefančík