Zrušenie prechodného pobytu / Cancellation of residence