O nás

Liga za ľudské práva je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. 

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom v SR a advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme aj o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva a vedieme Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a podporujeme rôznorodosť v spoločnosti.