Vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné / Exit is impossible and detention is inefficient