Rešpektovanie súkromného a rodinného života / Respect for a private and family life

Comments

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či môže môj manžel požiadať o tolerovaný pobyt na Slovensku ak mu skončili víza ale trvalý pobyt mu nebol zatiaľ udelený. Ďakujem.

Ďakujeme za vašu otázku,

bohužiaľ v prípade keď je cudzinec manželom občianky Slovenskej republiky, má podľa zákona o pobyte cudzincov možnosť podať žiadosť iba o trvalý pobyt (ak má platný cestovný pas). Do doby, kým mu pobyt bude udelený však musí z územia SR vycestovať a na rozhodnutie počkať v zahraničí, pretože je nereálne, aby mu bol udelený trvalý pobyt..

S pozdravmi, team HRL.