Iné otázky súvisiace s pobytom v SR / Other questions related to residence in SR

Comments

Dobrý deň, mám priateľku z Ruska Chceme spolu žiť na Slovensku. Zatiaľ sme sa stretávali iba keď sem niekoľkokrát pricestovala na shengenské víza. Aké sú možnosti a podmienky na jej legálny dlhodobý pobyt na Slovensku? Manželstvo zatiaľ nehodláme uzavrieť. Ďakujem za odpoveď. Ladislav