Ask a new question

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku do poradne HRL.

Áno, cudzinec na účel sobáša potrebuje mať na Slovensku "oprávnený pobyt", pričom z praxe vyplýva, že ak víza oprávňujú na pobyt nepresahujúci 90 dní, nemal by ani na veľvyslanectve byť problém s tým, ak uvedie pravdivo, že sa plánuje zosobášiť so Slovenkou na území SR.

Po vydaní sobášneho listu môže manžel na Oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska  www.minv.sk/?ocp-1 podať žiadosť o trvalý pobyt. Konanie však bude trvať 90 dní, takže do momentu udelenia pobytu (ak by ho neudelia o pár dní skôr) mu skončí platnosť víz. Bolo by preto asi ideálne, aby sa na Slovensku nezdržiaval celú dobu platnosti víz ale pár dní si nevyčerpal (ak mu to typ víz dovolí a ak sa po opustení schengenu bude môcť ešte na pár dní vrátiť a prevziať si doklad o pobyte - to závisí od individuálneho prípadu).

Dôležité preto je, aby už na Slovensko prišiel so všetkými dokladmi potrebnými na sobáš s cudzincom, náležite overenými (superlegalizácia, tzv. vyššie overenie listín) aby si ich na Slovensku hneď mohol dať preložiť do slovenčiny súdnym prekladateľom a hlavne nech nezabudne si ešte v Tunise požiadať o výpis z registra trestov (Certificat du Casier Judiciaire) Tunisu (alebo aj inej krajiny kde žil v posledných 3 rokoch). Aj ten musí byť superlegalizovaný a pred predložením polícii preložený súdnym prekladateľom. Vyžaduje si to preto dôslednú prípravu žiadosti o pobyt, aby vám v deň podania nič nechýbalo, ani pečiatka, overenie a pod.

K žiadosti o udelenie trvalého pobytu sa dokladuje účel (sobášnym listom), bývanie na území SR (podľa toho či ide o váš byt alebo nájom), finančné zabezpečenie pobytu (vo výške 2400 EUR) a bezúhonnosť (register trestov Tunisu). Nechcem Vám písať detaily, aby som vás nepoplietla, ale ak máte záujem napíšte nám email a podrobne to s vami prejdeme.

Pekný deň praje team HRL.