Dobrovoľníci

Staňte sa dobrovoľníkom

Podporiť naše aktivity môžete aj vlastnou činnosťou. Žiadatelia o azyl, ale najmä osoby, ktorým Slovenská republika udelila ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím v krajine ich pôvodu, sa na Slovensku nachádzajú dlhodobo a v rámci ich možností sa integrujú do spoločnosti.

Popri projektoch Európskej únie, ktoré vo veľkej miere podporujú integráciu týchto osôb, ostáva veľký priestor na ďalšie a doplňujúce aktivity, ku ktorým môžete prispieť aj vy!

V súčasnosti sa dobrovoľníci podieľajú na výučbe slovenského jazyka a počítačových zručností a pomáhajú osobám s poskytnutou medzinárodnou ochranou pri uplatnení sa na trhu práce.

Prijmeme akýkoľvek nápad na ďalšie aktivity,
ktorých sa ako dobrovoľník / dobrovoľníčka môžete podieľať!