Aktuality

Tréning pre zástupcov komunít migrantov na Slovensku

7.9.2016 Liga za ľudské práva organizuje v sobotu, 10.09.2016, tréning pre lídrov komunít migrantov žijúcich na Slovensku s názvom "Komunitné organizovanie a financovanie". Tréning spojený s neformálnou diskusiou bude zameraný na otázky komunitného... viac

Otvorenie novej pobočky v Trnave

31.8.2016 Liga za ľudské práva s potešením oznamuje, že v spolupráci s mestom Trnava, otvára svoju pobočku v Trnave, na adrese Trhová ulica č.3, čo je neďaleko oddelenia cudzineckej polície PZ Trnava. Právne poradenstvo budeme v tejto pobočke poskytovať... viac

More cooperation is needed to solve the current migration crisis; we need more legal paths to Europe, not just more fences

23.8.2016 Bratislava, Slovakia, 23.8.2016 – Representatives of NGO’s from eight Central and Eastern European countries met today, together with the officers of UNHCR, Slovak Ministry of Foreign and European Affairs, Ministry for Labour, Social Affairs and... viac

Riešenie migračnej krízy si vyžaduje viac spolupráce; migrantom musíme umožniť legálne cesty do Európy, nielen budovať ploty

23.8.2016 Bratislava, 23.8.2016  - Zástupcovia mimovládnych organizácií a experti z ôsmych európskych krajín sa dnes spolu so zástupcami slovenského Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,... viac

Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe

17.8.2016 Dňa 23.8.2016 organizuje Liga za ľudské práva v rámci platformy NGOs for Refugees Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe. Fórum je organizované z finančnou podporou Úradu pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti... viac

Výbor pre predchádzanie a elimináciu extrémizmu a rasizmu odsúdil prejavy nenávisti

23.6.2016 Na podnet mimovládnych organizácií zastúpených vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie v gescii Ministerstva vnútra SR Výbor na svojom mimoriadnom zasadnutí jednohlasne odsúdil... viac

Výbor OSN pre práva detí žiada Slovensko o zmenu prístupu a rétoriky k utečeneckým deťom

21.6.2016 Vo štvrtok, 9. júna 2016, vydal Výbor OSN pre práva detí závery o tom ako Slovensko plní svoje záväzky v oblasti dodržiavania práv detí. Výbor si všimol predovšetkým situáciu rómskych, utečeneckých (resp. detí v migračnej situácii) a LGBTI detí a... viac

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporučil SR, že deti nepatria do väzenia

9.6.2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa práve zverejnil svoje odporúčania pre Slovenskú republiku, v ktorých si osvojil aj niektoré z našich odporúčaní, o ktoré sa usilujeme už od minulého roka. V apríli sme Výboru podávali za Slovenskú republiku tieňovú správu... viac

Deti nepatria do väzenia - Spoločný návrh pripomienok k zaisťovaniu detí

8.6.2016 V utorok 7. júna sme zorganizovali spoločné stretnutie pre organizácie venujúce sa starostlivosti o deti, kde sme predstavili našu iniciatívu Deti nepatria do väzenia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Koalície pre detí, Nadácie pre deti... viac

Stretnutie s cudzincami žijúcimi v Trnave

2.5.2016 V sobotu, 30. apríla 2016, sme v spolupráci s mestom Trnava uskutočnili na nádvorí trnavskej radnice Informačný deň pre cudzincov, žijúcich v Trnave. Diskutovali sme so zástupcami mesta a cudzinkami a cudzincami o tom, ako sa im v Trnave žije, čo sa... viac

Stránky