Stredoeurópske mimovládne organizácie pomáhajúce utečencom kritizujú odpoveď Európy na utečeneckú krízu

V piatok, 15. januára 2016 vo Viedni, vyzvali stredoeurópske organizácie pomáhajúce utečencom vlády členských krajín EÚ združené v ECRE na spoločné organizované prijatie utečencov a prekonanie vnútorných rozporov. Liga za ľudské práva sa pridala k OPU - Organizace pro pomoc uprchlikum z Českej republiky, Maďarskému helsinskému výboru, Asylkoordination Österreich z Rakúska, Diakonie Flüchtlingsdienst z Rakúska, Verein Projekt Integrationshaus Wien, z Rakúska, Legal centre for the protection of human rights and environment (PIC) zo Slovinska, Centar za mirovne studije (CMS) - Center for Peace Studies z Chorvátska, Fundacja Refugee - Refugee Foundation z Poľska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Helsinki Foundation for Human Rights z Poľska, PRO ASYL z Nemecka, Diakonie Deutschland z Nemecka a Schweizerische Flüchtlingshilfe zo Švajčiarska.

"V roku 2015 sme videli ploty namiesto humanity, chaos namiesto zodpovedných politík a politický egoizmus namiesto solidarity a spolupráce", uviedli organizácie vo vyhlásení. "Bez okamžitej akcie sa situácia môže v roku 2016 zhoršiť. Preto vyzývame Európu aby vytvorila bezpečné a legálne cesty príchodu a ochrany: presídlenie, programy humanitárneho prijatia, rozšírenie práva na zlúčenie rodiny, liberalizácia víz a ukončenie push-backov."

Organizácie tiež vyzvali na zavedenie systému rýchlej identifikácie a registrácie osôb na mieste prvého vstupu do EÚ a poskytnutie okamžitej humanitárnej pomoci.

V situácii kedy násilie v Kolíne a teroristické útoky v Paríži sú zneužívané na stigmatizovanie utečencov, organizácie vyzývajú európske krajiny aby pri obrane bezpečnosti neporušovali ľudské práva, dôstojnosť človeka a právo na azyl.

Text deklarácie si môžete prečítať nižšie v anglickom alebo nemeckom jazyku.