Sabína Hodoňová: Mučenie, kruté alebo neľudské zaobchádzanie alebo trest

Predmetom článku advokátky Sabíny Hodoňovej je analýza vážneho bezprávia v podobe mučenia, krutého alebo neľudského zaobchádzania alebo trestu, pred ktorým má v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky chrániť inštitút doplnkovej ochrany. Právo nebyť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu je absolútnym právom. Ide o slobodu nedotknuteľnú – tvrdé jadro ľudských práv.

Článok bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Ligy za ľudské práva, ktorá iniciovala napísanie tohto článku. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná jeho autorka.

 

Na stiahnutie: 
Typ novinky: 
Právnická