Rozhovor s Hugom Glossom zo Slovenskej katolíckej Charity o pomoci utečencom

Prečítajte si rozhovor s Hugom Glossom, manažérom rozvojovej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej Charity. Porozprávali sme sa s ním o tom, akými prostriedkami môže cirkev zasiahnuť do integračnej politiky štátu, ako pomáha utečencom Charita, ale aj o tom prečo je dôležitá spolupráca medzi jednotlivými náboženskými komunitami v krajine. Rozhovor nájdete na našom blogu

Slovenská katolícka Charita sa dlhodobo angažuje v pomoci utečencom, tri roky viedla projekt ich integrácie na Slovensku. Hugo stál v minulosti aj pri zrode iniciatívy Kto pomôže a momentálne pracuje na projektoch Slovenskej katolíckej Charity, ktoré sa venujú utečencom v zahraničí. Vystúpil aj na konferencii o úlohe akademikov a náboženských lídrov vo vzťahu k utečencom a pri tejto príležitosti s ním vznikol aj tento rozhovor. Ďakujeme Hugovi a Slovenskej katolíckej Charite sa pomoc a spoluprácu a držíme im palce v ich činnosti!

Rozhovor pre Ligu za ľudské práva pripravila a spracovala Diana Burgerová.

Rozhovor bol zrealizovaný v rámci projektu Debating New Phenomena of Refugee Migration in the Central Europe", ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Európa pre občanov. Názory vyjadrené v článku nie sú názormi Európskej únie.