Pracovné stretnutie právnikov - Deti nepatria do väzenia

POZVÁNKA

Liga za ľudské práva Vás v spolupráci s Klinikou azylového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na pracovné stretnutie právnikov k veciam zaistenia cudzincov, osobitne rodín s deťmi, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 od 9.00 do 15.00 v budove Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Kováčskej 30, (miestnosť P4).

Ciele: Výmena skúseností, zhodnotenie súčasnej situácie, výzvy,

Pozvaní:
• právnici Centra právnej pomoci (kancelária Košice a Bratislava)
• vyučujúci a študenti Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika alebo iných právnických fakúlt so záujmom o problematiku
• advokáti/tky a právnici/čky venujúci sa problematike zaisťovania cudzincov
• kancelárie Úradov verejnej ochrankyne práv v SR a ČR
• zástupcovia UNHCR

V prípade záujmu o účasť, Vás prosím o poslanie potvrdzujúceho emailu na messovaathrl.sk, najneskôr do 30. novembra 2016, kde uvediete svoje plné meno a priezvisko, pracovnú pozíciu/zaradenie, názov zamestnávateľa/firmy a či máte osobitné požiadavky týkajúce sa stravovania.

Stretnutie organizujeme za láskavej pomoci Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Predbežný program:

9:00 - 9:15  Otvorenie

9:15 – 9:45 Najnovšia judikatúra ESĽP vo veciach zaistenia, osobitne v prípadoch rodín s deťmi - Alexandra Dubová, právnička Európskeho súdu pre ľudské práva
9:45 – 10:00   Diskusia

10:00 – 10:30  Situácia a vývoj praxe zaistenia rodín s deťmi v Českej republike - Beáta Máthéová, právnička, Organizace pro pomoc uprchlíkú, Praha, Česká republika
10:30 – 11:00  Právna pomoc vo veciach zaistenia Centrom právnej pomoci, významné judikáty v Slovenskej republike – Martina Sukovská, právnička kancelária Košice Centra právnej pomoci
11:00 – 11:30  Právna pomoc vo veciach zaistenia Ligou za ľudské práva, náhrada škody za nezákonné zaistenie, identifikácia zraniteľných osôb - Monika Chaloupková, právnička, Liga za ľudské práva
11:30 – 12:00  Zistenia a vývoj situácie v Českej republike v oblasti zaistenia cudzincov – Beáta Szakácsová, právnička Kancelárie verejnej ochrankyne práv v Českej republike
12:00 – 12:30  Diskusia

12:30 – 13:30  Prestávka na obed

13:30 – 14:30  Odporúčania Výboru OSN pre ľudské práva a Výboru OSN pre práva dieťaťa pre Slovenskú republiku v roku 2016, novela zákona o pobyte cudzincov, advokačná a argumentačná stratégia na minimalizáciu zaistenia rodín s deťmi - Barbora Meššová, právnička, Liga za ľudské práva
14:30 – 15:00  Diskusia a záverečné odporúčania

Typ novinky: 
Právnická