Martina Sukovská: Špecifické prípady v prípade prenasledovania žien a detí

Odborný článok právničky z Centra právnej pomoci v Košiciach sa zaoberá špecifickými prípadmi prenasledovania, ktorému čelia ženy a deti s dôrazom na dôvody a formy tohto prenasledovania, v dôsledku ktorého sa často ocitajú v zraniteľnejšom postavení na rozdiel od iných žiadateľov o azyl. Analyzuje definičné znaky pojmu „ utečenec“ v zmysle Dohovoru o právnom postavení utečencov z r. 1951 a jeho Protokolu z r. 1967 v kontexte žiadateľov o azyl žien a detí a špecifické formy prenasledovania, ktorému môžu byť vystavení.  Zároveň má snahu poukázať na potrebu obozretnejšieho posudzovania ich žiadostí o azyl práve z dôvodu ich zraniteľnosti, osobitných okolností ich prípadov a postavenia. 

 

Článok realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Ligy za ľudské práva, ktorá iniciovala napísanie tohto článku.. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná jeho autorka.

Na stiahnutie: 
Typ novinky: 
Právnická