Markéta Vigašová: Zlučovanie rodín cudzincov s doplnkovou ochranou v Slovenskej republike

Markéta Vigašová sa v odbornom článku venuje zakotveniu práva na zlúčenie rodiny cudzincov s doplnkovou ochranou v medzinárodnom práve, v práve európskej únie, ako i v slovenskej legislatíve a  upozorňije na  problematické ustanovenia súčasnej slovenskej legislatívy a pozitívnu prax štátov v súvislosti so zlučovaním rodín cudzincov s doplnkovou ochranou.
 

Článok bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Ligy za ľudské práva, ktorá iniciovala napísanie tohto článku.. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná jeho autorka.

 

 

Na stiahnutie: 
Typ novinky: 
Právnická