Deti nepatria do väzenia: SERGIO Z MEXIKA, ZAISTENÝ V USA, 16 ROKOV

Keď Sergia prvý krát zadržali americké úrady, umiestnili ho do tzv. „ľadového boxu“. Ide o malú miestnosť bez okien a prístupu prirodzeného svetla, čo spôsobuje, že umiestnené osoby strácajú poňatie o čase. Klimatizácia je nastavená tak, aby zaisteným osobám bola zima a nemohli zaspať. Nemožnosť spánku u osôb vyčerpaných po namáhavej ceste doháňa osoby na pokraj ich fyzických možností. Táto zrejme úmyselná stratégia amerických úradov má za cieľ povzbudiť nedokumentovaných migrantov k odchodu z USA.

Autor obrázku: Manon De Jong http://www.monann.com/

Ak sa vás tento príbeh dotkol, podpíšte petíciu, ktorou chceme štáty, vrátane USA, presvedčiť, že je čas ukončiť zaisťovanie detí.

#EndChildDetention #detinepatriadovazenia

Poznámka: údaje v príbehu boli zmenené na účely kampane. Viac informácií sa dočítate v publikácii International Detention Coalition Captured Childhood (preklad: Uväznené detstvo) http://idcoalition.org/…/Captured-Childhood-FINAL-June-2012…

A čo na Slovensku???

Slovenská republika takúto prax v žiadnom prípade nepripúšťa.

Išlo by o mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

Typ novinky: 
Právnická