Deti nepatria do väzenia: REEM ZO SÝRIE, ŠTUDENTKA V LIBANONE, 12 ROKOV

Autor/ka obrázku: Manon De Jong http://www.monann.com/

Reem žije so svojou matkou, otcom a sestrou v malom stane v utečeneckom tábore v Beqaa Valley v Libanone. Reem miluje čítanie a jeho matka bola predtým v Sýrii učiteľkou. Odkedy museli opustiť svoju krajinu a odísť do Libanonu, nemohla viac vykonávať svoju profesiu. V Libanone sa sýrskym utečencom nepriznáva štatút utečenca, čo znamená, že žijú v utečeneckých táboroch, ktoré prevádzkuje UNHCR, ktoré im poskytuje im stravu a ostatné potrebné veci. Oni sami nemôžu pracovať, ani chodiť do školy, v Libanone nepožívajú žiadne slobody, ktoré by im umožňovali viesť normálny život.

Reem žije v utečeneckom tábore posledné dva roky. Má 12 rokov a do školy nechodila odkedy sa v jej rodnom meste Homs začala vojna. Jej dni v utečeneckom tábore sú často veľká nuda. Má pocit akoby na niečo čakala, ale nevie presne na čo, lebo to nevyzerá na skorý koniec vojny v Sýrii. Utečenecký tábor e veľmi ďaleko od najbližšieho mesta a keďže jej Rodina žije v chudobe, nemôžu si dovoliť zaplatiť cestu autobusom, aby Reem mohla chodiť do školy. Jej rodina nemá víza ani povolenia na pobyt a preto nemôžu pracovať. Malú oblasť utečeneckého tábora sa obávajú opúšťať, nakoľko sa obávajú, že by sa mohli dostať kvôli nedostatku potrebných dokumentov do problémov, že by mohli byť zadržaný a umiestnení v zaistení. Okrem toho, vyučovanie v Libanone prebieha vo francúzštine, angličtine a arabčine, čo by znamenalo, že dieťa ako Reem by malo veľký problém dohnať zameškané, nakoľko ona ovláda iba arabčinu.

Napriek všetkým ťažkostiam našla Reem nový spôsob ako sa dostať k vzdelaniu. Organizácia SALAM LADC v partnerstve s Kids fur kids, ASODH, FAOSE, a nadáciou Breteau prinášajú vzdelanie a umožňujú sa deťom ako je Reem sa učiť a hrať. Vyučovanie realizujú prostredníctvom svojho tzv. autobusového projektu, ktorý pomáha školám v utečeneckých osadách tak, že im poskytuje dodatočné vzdelávacie materiály a koordináciou aktivít a školeniami v oblasti zdravia a spoločenského povedomia. Ich veľký školský autobus využíva na vyučovanie základnej gramotnosti, matematiky a logiky ako aj na poskytovanie psychosociálnej podpory najnovšie technológie, vrátane tabletov, kníh, umeleckých diel, remeselných materiálov, audio a video techniky.

Autobus operuje medzi 11vybranými školami v Bekaa Valley a 5 vybranými osadami. Jedna z týchto osád je práve tábor, kde býva Reem. Reem sa veľmi teší, že sa jej izba postupne zapĺňa knižkami, ktoré si môže požičať z autobusu a vracia ich najbližší týždeň, keď autobus znovu príde. Opäť sa začala učiť, a snaží sa dobehnúť libanonské študijný plán pre deti v jej veku.

Počas osláv národného sviatku prišiel autobus do dediny blízko ich usadlosti, aby usporiadal aktivity pre sýrske a libanonské deti pri príležitosti týchto osláv. Počas sviatku Eid al-Adha sa hrala s libanonským dievčatkom, ktoré by inak nikdy stretla. Tieto integračné aktivity pomáhajú Reem a jej rodine, aby sa cítili vítaní a prijatí v novej krajine.

Reem sa už teraz teší na oslavy ďalších sviatkov tomto roku, ktoré zahŕňajú Veľkú noc, Deň matiek a Ramadán.

 

Toto je fiktívny príbeh, ale popísali ho aktivisti a je založený na skúsenostiach zo skutočného života

Ukážte štátom, že môžu fungovať alternatívne miernejšie opatrenia a deti nemusia končiť v zaistení

#endchilddetention #detinepatriadovazenia

Typ novinky: 
Právnická