Deti nepatria do väzenia: NATÁLIA ZO SALVADORU, V PROGRAME ALTERNATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRE DETI V MEXIKU, 16 ROKOV

Natáliina rodina mala skutočne ťažký rok.

Gangy, ktoré pôsobia v Salvádore, zapríčinili, že v jej susedstve bolo takmer nemožné žiť bezpečný život. Gangy zavraždili jej strýka, a vyhrážali sa, že ublížia aj ostatným členom rodiny.

Natáliina stará mama sa preto rozhodla, že je čas aby Natália a jej mladší brat odišli za ich mamou, ktorá žije v USA. „Toto nie je miesto pre 16 ročné dievča“, povedala stará mama, „a potrebujeme odtiaľto dostať preč aj tvojho brata, kým sa to ešte dá.“ Natália sa bála odísť, ale jej stará mama bola presvedčená o tom, že je to jediná možnosť, ako sa uistiť, že Natália a jej malý brat budú v bezpečí.

Natália mala malý ruženec, ktorý jej dala mama, a každý deň sa modlila aby ju opäť videla. Už len samotné držanie korálikov ruženca jej pomáhalo cítiť sa, ako keby bola opäť s mamou.

Natália a jej brat podnikli dlhú cestu, často sa spoliehali na iné deti, ktoré stretli po ceste unikajúc rovnakému osudu, utekajúc zo sveta, v ktorom by bolo takmer nemožné dožiť sa 18-tich rokov. Počas cesty bola Natália mnoho krát vystrašená, unavená a hladná. Stará mama jej povedala aby dohliadla na brata, a nedôverovala nikomu dospelému.

Po prekročení hraníc Mexika ju našiel policajt, kým spala. Vzal ju do zaistenia, ktoré bolo plné rôznych ľudí. S bratom ich rozdelili. Úradníci jej povedali, že jej brat bol umiestnený k mladším deťom, a ju dali do časti útvaru, kde umiestňovali všetky ženy. Museli sa striedať v spaní, nakoľko v cele nebolo dostatok miesta, aby všetky naraz ľahli.

Jej rodina nevedela kde sú, a Natália sa obávala, že si budú myslieť že sú s bratom mŕtvi.

Po mesiaci zaistenia prišli nejakí ľudia, ktorí sa jej opýtali, či by chcela ísť na iné miesto, ktoré sa nazýva program alternatívnej starostlivosti. Povedali jej, že tam môžu byť umiestnení spolu s bratom a dokonca žiť v tom istom dome.

Po umiestnení v programe Natália konečne zatelefonovala svojej rodine. Natália s bratom sa každý týždeň rozprávali po telefóne s mamou. Natália mala vlastnú posteľ, miesto na modlitbu, mohla čítať knihy a zúčastňovať sa na vzdelávacom programe. Navštívila lekára a zistila, že v zaistení sa jej rozvinulo nepríjemné kožné ochorenie.

„Bol to veľký rozdiel“, povedala Natália, „opäť som cítila svetlo po mnohých mesiacoch, ktoré boli temné. A skutočne mi tu chutilo jedlo. Najprv sa mi zdalo, že salsa je veľmi pikantná – teraz ju mám rada so všetkým!“

Program alternatívnej starostlivosti umožnil Natálii a jej bratovi, počas čakania na vybavenie ich žiadosti o udelenie ochrany v Mexiku, žiť v značne lepších podmienkach pre deti ako v prípade zaistenia, kde by deti vôbec nemali byť umiestňované.

Natália a jej brat sa stali súčasťou pilotného programu, ktorý preskúmava možnosti umiestňovať deti bez sprievodu do komunitného prostredia a teda alternatívy k zaisteniu pre deti. Je potrebné urgentne posilniť a rozšíriť využívanie alternatívnych programov, ktoré nahrádzajú zaistenie. V priebehu roka 2016 bolo v Mexiku zaistených viac ako 40 tisíc detí.

Vyjadrite svoj postoj a pomôžte, aby deti ako Natália a jej brat mohli ostať mimo zaistenia. Podpíšte petíciu na ukončenie zaistenia detí. www.endchiddetention.org

#endchilddetention #detinepatriadovazenia

Autor/ka obrázkov: Nani Puspasari http://www.designani.com/about/

Typ novinky: 
Právnická