Deti nepatria do väzenia: MILENA Z KOLUMBIE, 16 ROKOV, ALTERNATÍVNE OPATRENIE, KOSTARIKA

Milena má 16 rokov. Žila v Kostarike so svojím otcom, jeho partnerkou a jej dvoma synmi. V skutočnosti s nimi dobre nevychádzala, ale otec ju nechal priviesť z Kolumbie do Kostariky, po tom čo začala dostávať hrozby zo strany ozbrojených skupín. Milene chýbali starí rodičia, kamaráti a priateľ, ktorí ostali v Kolumbii. Často sa cítila osamelo a úplne nepochopene zo strany rodiny, s ktorou žila v tejto novej cudzej krajine.

Čoskoro sa Milenin otec s Melissou začali hádať a rozhodli sa žiť oddelene. Melissa opustila svojich dvoch synov a odišla do USA a Milenin otec odišiel ďaleko z mesta za prácou. Milena ostala doma sama s chlapcami. Najstarší chlapec, ktorý mal 17 rokov, začal Milenu sexuálne obťažovať a tak sa rozhodla odísť.

S malým množstvom peňazí, ktoré ušetrila, si prenajala izbu v centre mesta a sama sa rozhodla požiadať o udelenie azylu. Keďže mala menej ako 18 rokov, úrad pre utečencov kontaktoval úrad pre ochranu detí, aby jej určili zákonného zástupcu. Keďže nemohla požiadať svojho otca, obrátila sa na Tere z Nikaraguy, ktorá mala v Kostarike povolenie na pobyt, a ktorá pracovala ako gazdiná v dome, kde Milena bývala. Tere povedala, že Milene s radosťou pomôže, a vyplnila dokumenty, aby sa stala jej zákonnou zástupkyňou, aby jej pomohla so žiadosťou o azyl a o povolenie na pobyt v Kostarike.

Keď prišli na Imigračný úrad, povedali im aby kontaktovali ACAI, mimovládnu organizáciu, ktorá je implementačným partnerom UNHCR v krajine. Pracovníci ACAI Milene vysvetlili postup a poskytli jej ekonomickú podporu. Dokonca jej pomohli vrátiť sa do školy, aby dokončila stredoškolské vzdelanie, hoci Kolumbiu opustila bez školských záznamov a vysvedčení. Milena podstúpila rozdielovú skúšku, ktorá potvrdila, že potrebuje dohnať len jeden rok štúdia.

Po pár mesiacoch sa našiel Milenin otec. Nakoľko už bol uznaný za utečenca, jeho status bolo možné vztiahnuť aj na Milenu.

Milena dokončila štúdium a spromovala. Po dosiahnutí 18. rokov, ACAI jej pomohol nájsť prácu v podniku, ktorý vlastní iná utečenecká žena. Milena tam dodnes pracuje.

Teraz, keď má Milena 20 rokov, prenajali si s priateľom dom v blízkosti hôr San José v Aserrí a čakajú dieťa. Ich syn bude Kostaričan a plánujú mu dať meno LEBEN, čo po nemecky znamená život.

Radi by sme poďakovali partnerovi kampane organizácii ACAI za to, že prispela týmto príbehom.

Autor/ka obrázku: Nani Puspasari http://www.designani.com/about/

 

Typ novinky: 
Právnická