Deti nepatria do väzenia: DETI Z ETIÓPIE, V ÚTOČISKU PRE DETI

V piatok 24.júna 2016, prezident Zambie udelil milosť skupine 39 etiópskych detí, ktoré boli odsúdené na 15 rokov odňatia slobody za ich nelegálnu migráciu a za súhlas s prevádzačstvom. Deti vo veku 16 až 19 rokov sa vrátili späť do Etiópie prostredníctvom IOM (Medzinárodnej organizácie pre migráciu).

Po udelení milosti dňa 25. mája (označovaného ako Africký deň slobody) bolo pre IOM ľahšie ich premiestniť z väzenia do útočiska a odtiaľ organizovať ich dobrovoľný návrat domov v piatok 24. júna 2016.

Nevedeli sme, či sa niekedy dostaneme z väzenia živí; to že tu dnes sme a vraciame sa domov k našim rodinám je obrovská úľava, som tak vďačný Bohu,“ povedal Yohannes Abebe (meno bolo zmenené).

Skupina migrantov smerovala do Južnej Afriky, kde dúfali v lepší život. Cieľom bolo pridať sa k rodinným príslušníkom, ktorí tam už žijú a pracujú, a dúfali, že svojimi zručnosťami sa im podarí uplatniť na juhoafrickom trhu práce. Ich cesta presahuje našu predstavivosť: s pomocou prevádzačov cestovali z Etiópie cez Keňu, Tanzániu a Zambiu – približne 4 tisíc kilometrov – čo im trvalo dva až tri týždne.

„Keď sme boli v Tanzánii nejedli sme dva dni. Niekedy sme museli spať v lese, na mokrej zemi,“ povedal Tamrat Desalgn, 23-ročný migrant z južnej časti Etiópie.

Migranti uviedli, že prevádzačom zaplatili 4 – 5 tisíc amerických dolárov.

„Môj brat a môj otec zaplatili prevádzačom 90-tisíc etiópskych birrov (4,000 USD). Potom mi dali asi 200 USD vreckové, ale „šéfovia“ („vybraní“ prevádzači v každej krajine) mi vzali peniaze a dali počas cesty nám pridelili kúsok jedla a vodu.“ hovorí Tamrat.

Zambia, posledná zastávka na ich ceste, väzní veľký počet neregulárnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Južnej Afriky. Podmienky v zaistení sú veľmi zlé, zahŕňajú preplnenie kapacít, nevhodné zdravotné podmienky a obmedzené množstvo jedla. Existujú tiež správy o násilí a zneužívaní.

Väznenie detí, ktoré využili služby prevádzačov, vyplýva zo zambijského zákona o boji proti obchodovaniu s ľuďmi č. 11 z roku 2008; odporuje však medzinárodnému právu. Právna úprava v Zambii nerozlišuje medzi trestom pre prevádzačov a pre tých, ktorí so svojim prevedením súhlasili. Stanovuje trest odňatia slobody v trvaní minimálne 15 rokov pre obe kategórie.

Migranti väčšinou nevedia, že im hrozí väzenie, keď prekročia zambijskú hranicu z Tanzánie.

„Keď nadišiel deň súdneho pojednávania, všetci sme dostali 15 rokov odňatia slobody. Bol som šokovaný..... nedokázal som pochopiť prečo 15 rokov. V ten deň sme všetci sedeli pod stromom a plakali. Plakali sme celý týždeň, každý deň. Báli sme sa o našu budúcnosť,“ hovorí Desalgn.

„Rozhodnutie prezidenta o omilostení detí a ich prepustení na slobodu demonštruje, že sa vláda zaviazala podporiť práva zraniteľných migrantov," povedal šéf misie IOM pre Zambiu, Abibatou Wane.

Dodala, že „v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami, IOM presadzuje uplatňovanie alternatív k zaisteniu zraniteľných migrantov, ktorí sú zaistení za imigračné trestné činy alebo pristupky, osobitne ak ide o deti a jednotlivcov so zdravotnými problémami“.

IOM program pre dobrovoľný návrat a reintegráciu (Assistend Voluntary Return - AVR) je úspešnou alternatívou k zaisteniu. IOM zdôrazňuje, že „dobrovoľnosť zostáva predpokladom pre všetky aktivity programu“ a že po návrate "IOM a partneri v krajinách pôvodu poskytujú migrantom sociálno-ekonomickú pomoc na podporu ich sebestačnosti a prínosu pre ich miestnu komunitu". Tento holistický prístup k návratu zabezpečuje, že k migrantom sa pristupuje ľudsky a nenútia ich aby boli dlhodobo zaistení. V tomto prípade po posúdení ich žiadostí sa všetci migranti považovali za oprávnených vrátiť sa domov do Etiópie, kde im aj naďalej bude pomáhať IOM.

Za pomoci vlády v Zambii a etiópskeho veľvyslanectva v Harare boli všetkým migrantom poskytnuté doklady totožnosti, vrátane jedlo, oblečenia, leteniek do Addis Abeby a vreckovým vo výške približne 40 USD pre každého migranta.

Po príchode do Etiópie boli deti rýchlo odvezené do útočiska pre deti, kde IOM v spolupráci s UNICEFom v súčasnosti pomáha pri vyhľadávaní ich rodinných príslušníkov.

https://www.iom.int/news/ethiopian-child-migrants-detained-zambia-return...

https://www.lusakatimes.com/2017/02/01/iom-helps-ethiopian-migrants-deta...

Autorka obrázku: Filippa Edghill http://www.filippaedghill.com/

Typ novinky: 
Právnická