Deti nepatria do väzenia: Čo je alternatíva k zaisteniu – tzv. miernejšie opatrenie?

MIERNEJŠIE OPATRENIA NAHRÁDZAJÚCE ZAISTENIE sú akékoľvek nástroje vyplývajúce zo zákona, praxe alebo politík, ktoré umožňujú, aby si osoba zachovala svoju osobnú slobodu v komunite počas doby riešenia ich imigračného statusu. Vláde nič nebráni prijímať iba také zákonné pravidlá, ktoré budú predchádzať zaisteniu detí na základe ich imigračného statusu. Samo osebe právo nechráni deti pred pozbavením osobnej slobody. Mnohé krajiny, vrátane Slovenska, naďalej umiestňujú deti do zaistenia, aj keď ich právny poriadok ponúka nástroje ako tomu predísť. Ďalší spôsob ako môže vláda pomôcť predchádzať zaisteniu detí, je upraviť politiku týkajúcu sa miernejších tzv. alternatívnych opatrení a uviesť ju do praxe.

Keď sa rozprávame o zaistení predstavujeme si fyzické miesto, väzenie, kde sú ľudia umiestnení. V prípade miernejších opatrení nie je múdre sa domnievať, že jedno alternatívne riešenie nahradí zaistenie. Naopak, aby mohli tieto opatrenia fungovať efektívne, musí ísť o systém viacerých prepojených opatrení, ktoré spolupôsobia. Takže alternatívy k zaisteniu môže upraviť zákon, ale je potrebné vyriešiť aj fyzický náhradný spôsob života umožňujúci žiadateľom o azyl žiť v komunite. Tieto alternatívy spolu zabezpečujú starostlivosť o deti v ich najlepšom záujme – čo by bol obrovský pokrok v porovnaní so negatívnymi dopadmi zaistenia na psychiku detí, o ktorých máme poznatky.

Ak vás zaujíma zistiť viac o alternatívach k zaisteniu pre deti International Detention Coalition pre vás v rámci kampane na ukončenia zaisťovania detí pripravilo krátky ONLINE TRAINING COURSE. Za 15 minút sa dozviete aké rôzne spôsoby alternatívnych miernejších opatrení poznáme a zoznámite sa s ľuďmi, ktorí fungovanie týchto alternatívnych opatrení zabezpečujú. Ak sa vám nezdá, že miernejšie opatrenia môžu fungovať lepšie ako zaistenie, skúste sa zahĺbiť do online kurzu a pomôže vám to porozumieť, prečo je to efektívnejšie riešenie po všetkých stránkach aj pre štát.

Pozrite si úvodné video k online tréningu na vimeo, alebo iné krátke videá, na ktorých vám zástupcovia členských organizácií International detention Colation vysvetlia, prečo sa oplatí investovať do miernejších opatrení.

Ak vás zaujíma viac, napíšte Leeanneatendchilddetention.org

Ak vás zaujíma ako je to na Slovensku píšte na hrlathrl.sk

 

Typ novinky: 
Právnická