Deti nepatria do väzenia: Bella Saltiel: SLOVÁ SÚ DôLEŽITÉ

"Postavme sa tomu tvárou v tvár. Kto pripravuje zákony a ako ich pripravuje je často nepreniknuteľným procesom, a preto myšlienka, že by sme mohli ovplyvniť zmenu v takom obrovskom systéme sa zdá byť absolútne vzdialená od reality. Vitajte vo veľkom a nepokojnom svete, ako si to tu zorganizujeme?"

Globálna kampaň na ukončenie zaistenia detí: Bella Saltiel: 3.júl 2017

Originál blogu v anglickom jazyku nájdete tu: http://endchilddetention.org/words-make-a-difference/

"Pre ľudsko-právnu aktivistku môže byť snaha rozšifrovať medzinárodné právo náročnou úlohou. V marci, keď naša kampaň spustila sériu infografík na vysvetlenie ako sme sa usilovali presvedčiť členské štáty OSN, aby vysvetlili svoju právnu úpravu týkajúcu sa detí v zaistení.

Najviac sme boli pyšní na našu snahu zmeniť text Dohovoru o právach dieťaťa, ale – ako napokon sa ukázalo, tieto naše malé zmeny nie sú tak badateľné. Jedna z našich podporovateliek sa ma na to pýtala s poukázaním na to, že Dohovor bol prijatý ešte v roku 1950.

Istotne, keď som začala pracovať na kampani, čo ma trápilo najviac bolo ako môže globálna kampaň mať dopad vo väčšom rozsahu. Postavme sa tomu tvárou v tvár. Kto pripravuje zákony a ako ich pripravuje je často nepreniknuteľným procesom, a preto myšlienka, že by sme mohli ovplyvniť zmenu v takom obrovskom systéme sa zdá byť absolútne vzdialená od reality. Vitajte vo veľkom a nepokojnom svete, ako si to tu zorganizujeme? Iba sa pozrite na stovky dohovorov a zmlúv na stránke OSN a pochopíte. Dohovory si dojednávajú štáty OSN na svojich sumitoch, pričom ich úlohou je chrániť občanov týchto krajín. Potom sme na rade my: len čo je dohovor podpísaný, je na nás všetkých, aby sme sa uistili, že bude aj dodržiavaný.

Organizácie podobné našej alebo Výbor pre práva dieťaťa môžu vytvoriť koalíciu a vyvinúť na tvorcov politík a zákonov tlak, ak s ich konaním nesúhlasíme. O to sa usilujeme prostredníctvom verejných kampaní, zameraním na jednotlivcov, predstavovaním správ o rôznych prípadoch na globálnych stretnutiach (napr. na sumite OSN) alebo vyžadovaním sa vysvetlenia a interpretácie zákonov, ktoré sa týkajú ľudských práv. Šírením informácií o deťoch v zaistení, vieme poskytnúť rozhodujúcim úradníkom dostatočné informácie, ktoré ich môžu ovplyvniť v prospech odklonu od uplatňovania škodiacich opatrení. Tie isté informácie vieme použiť na to, aby sme štát vyzvali k prevzatiu zodpovednosti za aktuálny stav. Keďže vlády potrebujú podporu voličov, zvyčajne ich zaujímajú otázky, ktoré zaujímajú aj verejnosť.

Je pravdou, že je síce ťažké si predstaviť, že tam niekde sú skutoční ľudia, ktorý sa skutočne rozprávajú o skutočných ľudsko-právnych problémoch. Aleš môžem vás uistiť, že takí skutočne existujú. Pamätáte si na frázu, že „vzdelanie je moc“? Naše konverzácie sú tak trochu také, ale vzájomným informovaním a zdieľaním informácií sa nám vlastne darí dosahovať zmenu."

 "Späť, v roku 2012, globálna kampaň a Výbor OSN pre práva dieťaťa zatlačili na štáty, aby mohli presadiť svoju pozíciu, že zaistenie detí migrantov nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Viete, ten text, ktorý v tejto oblasti obsahuje dohovor o právach dieťaťa z roku 1950, je veľmi vágny. Hovorí, že zaistenie nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa, ale mohlo by byť prijateľné ako posledné riešenie. Pred rokom 2012 si preto všetky štáty mysleli, že deti môžu byť zaistené ako krajný prostriedok, nakoľko takto sa to píše v článku 37b Dohovoru o právach dieťaťa. To sa ale týka všetkých foriem pozbavenia osobnej slobody. Znamená to, že dieťaťu, ktoré bolo usvedčené zo spáchania trestného činu, môže byť výnimočne uložený trest odňatia osobnej slobody ako posledné riešenie, alebo deti, ktoré majú vážne psychické problémy, možno nedobrovoľne pozbaviť osobnej slobody v nemocnici len ako krajné riešenie. V roku 2012 Výbor prejednával otázku, ako sa tento článok vzťahuje na deti, ktoré len nemajú tie správne migračné doklady. Po dlhej diskusii sa Výbor rozhodol, že migrácia nikdy nemôže byť dôvodom pre zaistenie dieťaťa. Uznal zaistenie dieťaťa za porušenie práva dieťaťa, a zopakoval, že to nikdy nie je v záujme dieťaťa.

Od tohto:

Žiadne dieťa nesmie byť pozbavené osobnej slobody nezákonne a svojvoľne. Zadržane, zatknutie a výkon trestu odňatia osobnej slobody u dieťaťa musí byť v súlade so zákonom, a možno ho použiť len ako poslednú možnosť a na najkratší možný čas.

K tomuto:

Zaistenie dieťaťa z dôvodu súvisiaceho s jeho imigračným štatútom alebo imigračným štatútom jeho rodičov je porušením ľudského práva dieťaťa a vždy bude v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Štáty by mali urýchlene a úplne zrušiť prax, podľa ktorej dochádza k zaisteniu detí len na základe ich imigračného statusu.

Vidíte tie obrovské dôsledky?

Napokon nám to pomohlo prepísať našu webstránku tak, aby bola prehľadnejšia a ktokoľvek mohol porozumieť tejto problematike. Naše aktivity boli dôležité, lebo vďaka nim došlo k ujasneniu toho, čo vyžaduje právo, a bolo to zverejnené široko ďaleko. Vďaka tomu sa môžeme smelo obrátiť na naše krajiny, lebo máme pevný pilier, o ktorý sa môžeme oprieť. Detí migrantov by nikdy nemali byť zaistené, ani ako posledná možnosť."

Pridajte sa k Belle a povedzte, že #detinepatriadovazenia #EndChildDetention.

Viac o kampani sa dozviete na endchilddetention.org.

Typ novinky: 
Právnická