Deti nepatria do väzenia: #5ROKOV GlobálnejKampane: Čo sme dosiahli a čo nás čaká

Leeanne TORPEY - International Detention Coalition:

"Politika nenávisti sa vzmáha v čase, keď to, čo najviac potrebujeme je súcit, láska a porozumenie. Našou dnešnou výzvou je presmerovať túto debatu od strachu k pochopeniu...od budovania plotov ku slobode."

Preklad z originálu v angličtine. Krátené.

Volám sa Leeanne a posledné štyri roky pracujem ako kampaňový koordinátor pre globálnu kampaň o ukončení zaisťovania detí. Vďaka nášmu ústrediu v Melbourne som mala tú možnosť byť svedkom rozširovania tejto kampane po celom svete. Od podujatí s partnermi v Tanzánii, Malajzii a Mexiku, ktoré kampaň odštartovali v roku 2012, cez panel mladých odborníkov, ktorý v rámci kampane vystúpili pred Výborom OSN pre ľudské práva v roku 2013, až po vytvorenie výstavy umenia za sociálnu zmenu spolu s CultureStrike v OSN v roku 2015.

Pomedzi podujatia v rámci kampane je množstvo tichých momentov kľúčových pre kampaň o sociálnych zmenách, na ktorých sa podieľajú mnohí obhajcovia ľudských práv. Napríklad hodiny za laptopom, medzinárodných Skype hovorov, Photoshopovania, vyhodnocovanie volebných výsledkov, precizovania formulácií advokačných správ. Alebo sa stretávame s rodinami, ktoré sú v zaistení alebo ich práve zo zaistenia prepustili na slobodu. A stretnutí s kľúčovými politikmi, vrátane advokátov v prospech práv detí alebo inými expertmi.

Tento rok si pripomíname 5 rokov od kedy International Detention Coalition spustilo globálnu kampaň za skončenie zaisťovania detí. Takto pred piatimi rokmi v OSN v Ženeve sme sa rozhodli pre celosvetovú spoluprácu založenú jednoduchej vízii, že svet dokáže k deťom pristupovať s humanitou a dôstojnosťou.

Veríme, že

1. Všetky deti by mali byť slobodné.

2. Všetky deti sú v prvom rade deťmi.

3. O deti by sa mal niekto postarať.

4. Mali by vyrastať v komunitnom prostredí.

5. Deti by mali byť so svojimi rodičmi a rodinou.

Tieto body nám podarili spojiť množstvo podporovateľov a partnerov na celom svete. Čo sa nám však zatiaľ nedarí, je, že väčšina svetových lídrov našu víziu nezdieľa. Vidíme bezprecedentné množstvo ľudí, ktorí opúšťajú svoje domovy, rodiny a komunity, ktoré sú nútené opustiť domov pre vojnu, hlad alebo prenasledovania.

Väčšina lídrov v našom svete začala pripravovať prekážky v mene ochrany tých rodín s deťmi, ktoré potrebujú ochranu a útočisko. Tieto prekážky len prispievajú k tomu, že rodiny strácajú strechu nad hlavou a v niektorých prípadoch aj ochranu svojho štátu v podobe občianstva. Tieto podmienky prispeli k tomu, že sa rozširujú praktiky, ktoré znamenajú zaistenie celých rodín vrátane rodičov, starých rodičov, tiet, ujoch, sestier, bratov a detí. V rámci tejto humanitárnej krízy, ktorá sa celosvetovo odohráva, mnohé voľby vyhrala politika xenofóbie, rasizmu, strach z cudzincov a hnev na migrantov a utečencov, Táto politika sa vzmáha v čase, keď to, čo najviac potrebujeme je súcit, láska a porozumenie. Našou dnešnou výzvou je presmerovať túto debatu od strachu k pochopeniu...od budovania plotov ku slobode.

Najvýraznejším počinom je priniesť hlasy tých, ktorých zaistenie zažili na vlastnej koži a umožniť im diskutovať s dejateľmi. V roku 2012 sme pomohli 5 mladým aktivistom, aby spoločne predniesli svoje svedectvo o zaistení pred OSN. Vytvorili si na to divadelnú hru Počujte naše hlasy. Odvážne sa postavili pred svetových lídrov a odborníkov z akademickej obce a zdieľali svoje vlastné zážitky zo zatvorenia do väzenia – jeden z nich Armin, strávil vo väzení šesť rokov svojho detstva.

"Bol to malý svet, vzduch bol tmou, môj svet bol tmou. Bál som sa a cítil som sa ako nikto. Bol som zlomený. V zaistení sa každý cíti ako nikto.“

Video s divadelnou hrou Hear Our Voices od globálne kampane na ukončenie zaistenia detí End Child Detention.

Po tomto zážitku Výbor OSN pre práva dieťaťa jednoznačne vyhlásil, že zaistenie na účel imigrácie je porušením práv dieťaťa. Toto vyhlásenia a jednoznačnosť jazyka znamenali veľký zlom v medzinárodnom práve. Dnes vidíme, že tento záver sa medzi širokým spektrom medzinárodných organizácií a lobbingových inštitúcií udomácnil, Dopad advokácie tých, ktorí nesú živé svedectvo je silnejší. Dodnes mnohí vysoko postavení úradníci poznamenávajú, že to bol veľmi silný zážitok. Títo mladí advokáti zmenili srdcia a mysle ľudí tak, že sa podelili so svetom o svoju pravdu.

Každá krajina sa stretáva s rôznymi výzvami....podeliť sa o svoj pohľad na ten istý problém s ostatnými na celom svete je cenné a často inšpiruje nové prístupy, ba čo viac, prináša novú energiu.

Moje najobľúbenejšie momenty v kampani boli, keď som zistila, že mnohé organizácie pokračovali s spolupráci aj na iných témach, nielen snahe o ukončenie zaisťovania detí, a že kampaň medzi nimi rozvinula vzťah dôvery a partnerstva. Vyžaduje si to veľa energie, aby spolupráca fungovala, ale stojí to za to.

Jedným z významných momentov v kampani bolo keď sa v septembri 2016 podarilo zjednotiť všetky štáty OSN aby sa prostredníctvom tzv. New Yorskej deklarácie, zaviazali, že sa budú usilovať o ukončenie zaistenia detí.

Do tohto momentu sme sa snažili predstavovať pozitívne príklady, zvýrazňovať progres v tejto otázke a zjednocovať partnerov v medzinárodnej komunite, aby sme mohli ukončiť zaisťovanie detí. Od septembra 2016 sa usilujeme o politickú vôľu na národnej úrovni, aby sa zmena mohla uskutočniť. Stretávame sa s politikmi a úradníkmi, ktorí môžu urobiť toto rozhodnutie, a ponúkame im svoje poznatky o tom, ako fungujú alternatívy k zaisteniu, čo je potrebné aby fungovali, ako možno verejné politiky nastaviť tak, aby boli účinné, hospodárne a zároveň ľudské.

Momentálne sa snažíme vytvoriť systém bodovania, ktorým by sme ohodnotili pokrok, ktorý jednotlivé štáty dosiahli v snahe o ukončenie zaisťovania detí. Vďaka bodovaciemu systému bude ľahko viditeľné, aké sú jednotlivé kritériá pre uskutočnenie pokroku smerom k ukončeniu zaistenia detí. Ak by ste chceli informovať ohľadom situácie vo vašej krajine, dajte nám vedieť. Tento nástroj bude kľúčovým pre pokračovanie kampane na najbližších päť rokov.

Aj krátky pobyt v zaistení má nedozierne následky na blaho detí, Stovky tisíc detí sú aj dnes takto zavreté vo väzení bez relevantných dôvodov. Táto prax sa navyše ukázala byť excesívne neúspešná, škodlivá, drahá a nie nevyhnutná. My cítime záväzok voči deťom, teraz už len musíme presvedčiť vlády, že je čas na zmeny. Pozývame ťa, aby si stal súčasťou tejto cesty. Máš šancu zapojiť sa do kampane, ktorá pre deti bude znamenať skutočný rozdiel v ich životoch. Pridaj sa k nám.

Typ novinky: 
Právnická