Deti nepatria do väzenia: 5 ROKOV GLOBÁLNEJ KAMPANE #EndChildDetention

“Počas celej cesty sú životy detí bez sprievodu vystavené ohromnému nebezpečenstvu. Stávajú sa ľahkou obeťou pre prevádzačov, obchodníkov s ľuďmi, pohraničnú stráž, policajtov, ale aj pre ostatných migrantov na ceste. Kdekoľvek som sa na ceste ocitol, všade som bol svedkom násilia, vykorisťovania, znásilnenia alebo sexuálneho zneužívania detí.” hovorí o svojej ceste Gholan Hassanpour z Afganistanu, ktorý svoju cestu z Iránu cez Turecko do Európy absolvoval ako 16-ročný bez sprievodu rodičov, či iných dospelých príbuzných a popisuje nástrahy, ktorými prešiel. Celé svedectvo si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.

Gholan predniesol svoj príspevok pred Výborom OSN pre ľudské práva, kde hovoril aj o svojej skúsenosti so zaistením v Grécku: „Policajti nás vzali do zaistenia, kde dospelí a deti boli umiestnení spolu, v absolútne mizerných podmienkach. Na 50 ľudí sme mali jednu toaletu a jednu kúpeľňu. Na čerstvý vzduch na dvore sme sa dostali maximálne na 30 minút denne a nemali sme žiaden kontakt s vonkajším svetom. Ani len nikto z úradníkov za nami neprišiel. V takýchto podmienkach som strávil 2 týždne.“

Gholan odporúča, aby sa deťom bez sprievodu čo najskôr zabezpečilo tlmočenie, psychologická podpora, prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a k azylovému konaniu. Treba mať na pamäti, že deti nepožiadajú o pomoc, ak sa obávajú policajnej represie alebo potrestania.

Gholan tiež pripomína, že deti nesmú byť zaisťované ako sankcia za svoju migráciu, ani ako preventívne opatrenie. Deti si zaslúžia riadnu starostlivosť, ochranu a podporu, nie pobyt v zatvorených táboroch, zaistení, "hot-spotoch", alebo iných formách pozbavenia osobnej slobody. Zaistenie nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa.

Od 12. júna si pripomíname piate výročie spustenia globálnej kampane za skončenie zaistenia detí. 

#EndChildDetention #FromFencesToFreedom #5YEARS #UnitedNations #detinepatriadovazenia

Ako je to na Slovensku??

Slovenská republika môže byť pre štáty ako Grécko v starostlivosti o deti bez sprievodu príkladom, nakoľko u nás deti bez sprievodu nezaisťujeme, ale sú umiestnené do detského domova na základe rozhodnutia súdu.

Drvivá väčšina detí bez sprievodu však zo Slovenska odchádza. Príčiny ich odchodov v rámci projektu Miznúce deti rozoberáme podrobnejšie na tomto videu.

Analýzu a odporúčania Ligy za ľudské práva k deťom bez sprievodu z roku 2014 nájdete tu.

 

Typ novinky: 
Právnická