Čo sme robili v týždni od 27.11. do 1.12. 2017

Hľadáme Simona

Ako ste už iste videli na sociálnych sieťach, zmizol náš klient Simon. Veľmi nám na ňom záleží a bojíme sa oňho. Ak by ste vedeli niečo, čo nám môže pomôcť, alebo ho videli, dajte nám vedieť!

Návštevy táborov

Ako každý týždeň aj teraz sme navštívili zariadenia migračného úradu a poskytovali právnu pomoc tam umiestneným klientom.

Semináre

Naša Miška tento týždeň cestovala. Vo Fínsku sa zúčastnila vzdelávacieho seminára "Validation of Non-Formal and Informal Learning - Opportunities for Speacial Target Groups", kde zisťovala informácie o možnostiach uznávania neformálneho vzdelávania. Podľa odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia, by sme mali najneskôr v roku 2018 zaviesť opatrenia na potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia sa, a to za účelom zvyšovania zamestnateľnosti a mobility najmä sociálno-ekonomicky znevýhodnených osôb alebo nízko kvalifikovaných jednotlivcov. V Nemecku, Švédsku či Fínsku boli vyvinuté mechanizmy na uľahčenie prístupu na trh práce pre utečencov.
Proces potvrdzovania neformálneho a informálneho učenia sa je založený na princípe podporovania schopností a zručností osôb, ktoré nadobudli vo svojom každodennom živote. Sústreďuje sa na prednosti jednotlivcov, nie na ich nedostatky, čím podporuje ich sebavedomie.

Pojednávania a pohovory

Monika zastupovala počas azylového pohovoru klienta z Burundi, ktorého prípad sa vrátil späť pred migračný úrad po výhre na súde. Bola tiež na pojednávaní na Krajskom súde vo veci klienta, ktorému Taliban zabil dcéru a ktorý prišiel o oko. Klient má doplnkovú ochranu, ale my sme presvedčené, že má azylové dôvody, preto sme rozhodnutie migračného úradu napadli v časti o neudelení azylu. Na Krajskom súde sa nám však uspieť nepodarilo a tak sa odvoláme na Najvyšší súd. Okrem toho Monika pripravila dve správne žaloby proti rozhodnutiu o zaistení, vyjadrenie pre migračný úrad vo veci dublinského konania do Maďarska a dve vyjadrenia vo veci žiadosti o predĺženie doplnkovej ochrany.

Odporúčané čítanie:

Prečítajte si článok našej riaditeľky Zuzany Števulovej pre Euractiv.sk „Prečo nemôžeme utečencov vracať do Líbye a iné otázky“

V Euractiv.sk bol publikovaný aj zaujímavý rozhovor s riaditeľkou ECRE Catherine Woollard, ktorá navštívila Slovensko

Prečítajte si blog o deportáciách a návratoch: „Preparing for Return: Knowing Your Rights on Both Sides of the Border”

Vyšiel aj nový výskum objasňujúci cesty Sýrčanov do Španielska západnou stredozemnou cestou