Čo sme robili v týždni od 23. do 27. októbra 2017

Je za nami ďalší týždeň a my vám prinášame informáciu o tom, čo sme v Lige za ľudské práva robili. Tu je náš pravidelný týždenný prehľad.

Vyhrali sme prípad na Najvyššom súde SR

Tento týždeň nás veľmi potešilo, že Najvyšší súd SR nám dal za pravdu vo veci žiadateľky o azyl zo Sýrie, ktorá sa odvolala proti neudeleniu azylu. Najvyšší súd vyhodnotil, že pôvodné rozhodnutie o neudelení azylu bolo nesprávne a že žiadateľka mala byť posúdená ako zraniteľná osoba, vzhľadom na traumu, ktorá jej bola diagnostikovaná. Prípad tak bude musieť byť znovu posúdený a klientka má šancu získať azyl. Prípad vedie naša právnička Baša Meššová. Držte nám palce!

Návštevy zariadení

Tento týždeň sme navštívili ZT Humenné, kde mala Miška pohovor s klientom v azylovom konaní. Katka a Baša navštívili Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, kde poskytovali právnu pomoc pre tam umiestnených cudzincov.

Konferencia o úlohe akademikov a náboženských lídrov vo vzťahu k utečencom

Týždeň sme ukončili Konferenciou o úlohe akademikov a náboženských lídrov vo vzťahu k utečencom, súčasťou ktorej bola aj verejná diskusia o Islame, aktivizme a úlohe moslimských komunít v modernej Európe. Záznam z konferencie a z diskusie si môžete prehrať na našej facebook stránke. Tešíme sa z mnohých podnetných a inšpiratívnych myšlienok, ktoré účinkujúci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska a Chorvátska prezentovali.

Podali sme pripomienky k návrhu novely zákona o pobyte cudzincov

Pracovali sme tiež na pripomienkach k novele zákona o pobyte cudzincov, ktoré sme podali v stredu, 25.10.2017. Pozrite si ich tu a prečítajte si náš blog, kde komentujeme pripomienky Slovenskej informačnej služby vo vzťahu k chudobných deťom. 

Inšpiratívne čítanie a videnie:

Naša riaditeľka Zuzana Števulová píše o kvótach a o tom, či majú alebo nemajú budúcnosť tu.

Pozrite si video "Migration Matters", v ktorom profesor sociológie na Univerzite v Amsterdame Hein de Haas odhaľuje mýtus o tom, že vyriešenie príčin migrácie migráciu zastaví. V skutočnosti výskum potvrdzuje, že s rozvojom krajiny dochádza aj k väčšej migrácii.

Generálny advokát Bot zverejnil svoje stanovisko v prípade C550/61 (A, S, v. the State Secretary of Security and Justice, the Netherlands) , ktorý sa týka toho, či žiadateľ o azyl, ktorý prišiel ako dieťa bez sprievodu a počas konania dosiahol plnoletosť, môže požiadať o zlúčenie s rodinou tak, aby sa naňho retrospektívne hľadelo ako na maloletého. Okrem odpovede na túto otázku poskytuje generálny advokát zaujímavý pohľad k dosiahnutiu plnoletosti vo všeobecnosti, najlepší záujem dieťaťa a k dĺžke azylového konania.

Dovidenia o týždeň!