Čo robíme? Týždeň v Lige od 21. do 27. augusta 2017

Týždeň v Lige 21.8.-27.8.

Ani v uplynulý týždeň sme v Lige nezaháľali.

Návšteva Správnej rady

Tento týždeň sme v kancelárii v Bratislave privítali Mirku Starú, bývalú kolegyňu a v súčasnosti členku Správnej rady. Strávila v kancelárii dva dni, počas ktorých intenzívne pracovala na novele našich stanov, ktoré chceme zmeniť už dlhší čas. Výsledok bude o pár týždňov na našom webe. Tešili sme sa, že ťa zas máme v kancelárii, Mirka!

Právničenie

Monika mala týždeň, počas ktorého chodila najmä na súdy a na azylové pohovory. Tento týždeň sa jej podarilo vyhrať prípad klienta, mladíka blízkeho veku dieťaťa. Najvyšší súd SR rozhodol, že azylové konanie bolo potrebné prispôsobiť jeho veku a vyspelosti a klásť mu otázky spôsobom, ktorý mu dá dosť času na formulovanie odpovede. Uvidíme, ako jeho prípad v obnovenom konaní pred migračným úradom dopadne. Držte mu palce!

Miška navštívila Humenné, kde nielen poskytovala právnu pomoc tam umiestneným klientom, ale zúčastnila sa aj na pohovoroch, ktoré sa vedú v tzv. dublinskom konaní. V pondelok zastupovala ťažko chorého klienta na Krajskom súde v Košiciach, kde sme správnou žalobou napadli neodôvodnenie neudelenia azylu z humanitných dôvodov. Súd žalobu zamietol s odôvodnením, že správna úvaha MÚ v otázke neudelenia azylu podľa §9 nepodlieha súdnej kontrole. S týmto názorom súdu sa nestotožňujeme, a preto po doručení rozsudku začneme pripravovať kasačnú sťažnosť.Piknik s klientmi

Počas týždňa v kancelárii v Košiciach Baša a Miška intenzívne pripravovali nedeľný piknik s klientmi, ktorý spoluorganizujeme s Jankou Papcunovou z OZ Mokosha. Piknik sme si veľmi užili a takto to tam vyzeralo.

Odporúčané čítanie na tento týždeň:

Reportáž Reuters o ozbrojenej skupine, ktorá zastavuje lode migrantov a vracia ich späť do Líbye 

Nové vydanie „Journal of Ethnic and Migration Studies“ s množstvom zaujímavých článkov je tu 

A ak ste priaznivcom MOAS a podcastov, tu je ich kanál, dozviete sa oveľa viac ako len o záchrane ľudí na mori