Čo robíme? Týždeň v Lige od 14. do 18. augusta 2017

Aj tento pracovný týždeň v Lige bol týždňom tropickým a my vám prinášame prehľad toho, čo sa nám podarilo spraviť aj napriek vonku vysokým teplotám.

Stretnutia a plánovanie

V bratislavskej kancelárii sme tento týždeň mali návštevu z Košíc, našu senior právničku Barboru Meššovú, alebo ako ju všetci volajú Bašu. Počas jej dočasnej zmeny stáleho pracoviska Baša usilovne pracovala na príprave fóra o integrácii, ktoré plánujeme v októbri tohto roku. Za týmto účelom sa zúčastnila viacerých plodných stretnutí. Okrem toho pracovala aj na prípadoch klientov, kedy písala správnu žalobu proti rozhodnutiu nášho klienta o administratívnom vyhostení, na ktorého vydanie, sa domnievame neexistoval zákonný dôvod. Taktiež počas jej pobytu v kancelárii zrealizovala konzultáciu s klientom za účelom jeho prípravy na budúcotýždňové pojednávanie na krajskom súde, kde budeme „bojovať“ o udelenie azylu v jeho prípade. Držte nám palce!

Návštevy táborov pokračujú

Žiadateľov o azyl je naďalej v zariadeniach migračného úradu pomenej, ale napriek tomu sa snažíme ich v súlade so zásadou hospodárnosti a efektívnosti navštevovať a poskytovať právne poradenstvo. Baša uskutočnila v tomto týždni hneď návštevu dvoch táborov a to tábora v Humennom za účelom zastúpenia počas pohovoru a tábora v Opatovskej Novej Vsi. Všetky tieto jej aktivity, ktoré Baša postíhala, z nej robia najusilovnejšiu zamestnankyňu tohto týždňa.

Katka v rámci pravidelných návštev zavítala do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, kde sa snažíme pomôcť rôznym komplikovaným prípadom!

Miška si tento týždeň čerpala zaslúžené voľno. Monika pracovala na prípade klienta, ktorý sa tu už niekoľko rokov snaží získať ochranu a doteraz nebol úspešný. Dúfame preto, že sa naňho šťastie konečne usmeje a jeho ťažká situácia sa čoskoro vyrieši. Dôležitou bola aj práca na správe o krajine pôvodu týkajúcej sa situácie kurdskej menšiny v Sýrii a jej potreby pre poskytnutie medzinárodnej ochrany. Viac sa môžete dozvedieť na: http://www.hrl.sk/informacie-o-krajinach-povodu 

Tohto týždňové úspechy na súdoch

Monika úspešne zastupovala pred súdom prípad klienta v zaistení, kedy sa s nami súd stotožnil, že zaistenie klienta bolo predčasné a je potrebné nanovo preskúmať možnosť uloženia alternatívy k zaisteniu. Prípad klienta je o to dôležitejší, pretože sa jedná o pána, ktorý má manželku v susediacom štáte a už viac ako rok sa snažia o zlúčenie rodiny. Proces zlučovania je po právnej stránke veľmi komplikovaný a často trvá aj niekoľko mesiacov až rokov. Dúfame preto, že sa im zlúčenie čoskoro podarí a rodina bude pokope.

Zvyšok nášho ženského kolektívu sa usilovne pasoval s novou výzvou na podávanie projektov. Ako úspešne im to išlo, sa dozviete neskôr po vyhlásení výsledkov.

No a odporúčané čítanie na tento víkend nájdete tu:

Pozrite is komentár Zuzky Števulovej na SME, v ktorom sa dozviete prečo je dôležité trestať zločincov

Ak vás zaujímajú čísla a štatistiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ už pred časom publikoval polročnú správu o počte cudzincov nachádzajúcich sa na území SR. Správa je plná detailných informácií a štatistík. 

V článku Euractiv.sk sa dozviete o tom, že Uganda je na pokraji humanitárnej krízy, keďže za krátky čas tam utieklo až milión utečencov z Južného Sudánu.