Článok z odborného seminára právnikov

Dňa 15.4.2015 Liga za ľudské práva v spolupráci s Holandským Helsinským výborom organizovala expertné stretnutie právnikov a advokátov na tému obchodovania s ľuďmi. Krátke zhrnutie nájdete v pripojenom článku.

Typ novinky: 
Právnická